ATHENA HEYKELİ (430-400)

Bronz heykelin kopyasıdır. Elindeki kuş baykuşu simgeler. Korinth tipi miğfer ile tasfir edilmiştir.

SPARTADAKİ KAHRAMAN LEONİDAS( 490-480)

5.yy’ın önce heykeltraş örneklerinden birisidir. Hatta heykelin üzerinde Arkaik çağ etkileri görmemiz mümkündür. Heykele baktığımız zaman yumuşak gövde işçiliği, miğfer ve konusuyla bir askeri betimlemektedir. Boriz klasik dönemden gelen o yeniliği yansıtıyor. Arkoik etki ve Arkaik gülümseme bir etki olarak devam etmektedir

DELPHİLİ ARABACI (M.Ö 478-474)

Klasik dönemin en meşhur heykellerinden birisidir. Heykel grubuna ait mermer taş, kaide üzerinde yazıt vardır. Günümüzde elimizde mecvut olan heykel sadece Arabacıdır. Delphili Arabacı M.Ö 5.yüzyıl Bronz heykeller arasında bulunan en erken ve büyük boyutlu eserdir. Heykel Sicilya Tyranlarından Celolı Polizanos tarafından ülkesinin araba yarışlarındaki başarısını ve zenginliğini temsili onuruna adamıştır. Heykeli M.Ö 5.yüzyıla bakarak kusursuz olarak tanımlamak mümkün değildir. Heykelin yön sorunu vardır. Gövde proposyon bakımından uyumlu değildir.Fakat kendi bulunduğu yüzyıllar içerisinde bir şaheserdir. Başı Tyran öldüren grubundaki genç erkeğe benziyor. Yarışçının yarış sırasında hareketine engel olmayacak bir giysi giydiği görülmektedir.

ATHENA MARYAS GRUBU (450 SONLARI)

Plinius heykel grubunu anlatmıştır. Burada bir flüt yarışması konu edinilmiştir. Roma döneminde küçük bir figürün M.Ö 450 yıllarından kırmızı figür bir vazo üzerinden aynı Myron’un grubuna tasvir eden figürdür. Myron’un ortaya koyduğu sahne Athena Morsyos grubunda günümüze kadar olan, tam olarak Myron’un çalışmış olduğunu bildiğimiz eserlerden birisidir.

DİSKOBOLOS (M.Ö 450 SONRASI)

Roma kopyası kaidesiyle birlikte işlenmiş sağ kolu geride bütün kaslar gergin ve ayak ucu Myron’a özgüdür. Tüm detaylar profilden gösterilecek şekilde işlenmiştir. Myron daha çok vücutla eğri hatlarla ilgili betimlemeler kullanmıştır.

MYRON- Heykeltraşlık sanatında Realizmin öncüsü olarak bilinir. Heykellerin yüz ifadelerinde daha ideal bir yönteme yönelmiştir.